Expertiză

Aria de expertiză a companiei Euzone se conturează în jurul dezvoltării și consolidării capacității administrative în vederea asigurării managementului de proiecte și programe, măsurilor pentru dezvoltarea resurselor umane, furnizării programelor specifice de instruire în domeniul fondurilor europene și realizării de studii, cercetări științifice și analize socio-economice.

Proiecte

Prin proiectele pe care le implementează, Euzone își propune să dezvolte acțiuni durabile având în portofoliu proiecte care acoperă o gamă vastă de servicii atât pentru beneficiari publici, cât și pentru beneficiari privați din România, cât și din afara țării noastre. În activitatea pe care o desfășoară, Euzone este orientată spre rezultate respectând și promovând principiul eco-eficienței și principiul egalității de șanse și non-discriminării.

Echipă

Euzone dispune de o echipă cu o atitudine pozitivă, creativă, dedicată activității pe care o desfășoară, cu spirit de inițiativă și dorință de implicare în dezvoltarea economică și socială. Astfel, echipa de consultanți și colaboratori Euzone vine în întâmpinarea clienților prin oferirea de expertiză specifică, demonstrată prin experiența profesională în cele mai variate domenii de activitate.